Djelatnost tvrtke je zastupanje renomiranih svjetskih proizvođača opreme i uređaja za mjerenje i kontrolu fizikalnih svojstava različitih građevinskih materijala kod određivanja:


Mehaničkih svojstava

- Stvrdnutog betona: čvrstoća i otpornost na savijanje i cijepanje, modul elastičnosti, produljenje, čvrstoća prionljivosti
- Svježeg betona: vrijeme tečenja, rasprostiranje, konzistencija, poroznost, vrijeme vezanja i ukručivanja, obradivost
- Asfalta: čvrstoća i zbijenost prema testu Marshall, duktilnost, sklonost penetriranju i kolotraženju , izlučivanje i točka omekšanjabitumena
- Tla: CBR-Proctor test, učvršćivanje i očvrsnulost
- Čelika: debljina stijenke, vlačna čvrstoća, površinka tvrdoća i žilavost- otpornost na udar, hrapavost


Stanja površine

- Asfaltnog kolnika: koeficijent noćne i dnevne vidljivosti cestovnih oznaka-retrorefleksija, ravnosti, makroteksture, uzdužnih i poprečnih profila te kolotraga. Debljina suhog i mokrog sloja prevlake, prionjivost.
- Folije prometnih znakova: noćna vidljivost, koeficijent vidljivosti
- Ostalo: sjajnost, kredanje, kolorimetrija, pokrivnost, prozirnost


Stanja fluida

- Općenito: viskoznost, gustoća, specifična težina, propusnost, provodljivost


Otpornosti

- Općenito: na djelovanje UV, na slanu maglu, na utjecaj klime, na vlažnost i mraz, na zagrijavanje


Okolišnih uvjeta

- Općenito: temperatura, vlažnost, rosišteViše tehničkih informacija o mjernim uređajima i opremi potražite na linkovima tvrtki proizvođača.

Uz dugogodišne prisustvo na hrvatskom tržištu pratimo svjetske trendova razvoja tehnologije, projektiranja i kontrole što je rezultiralo velikim brojem naših stalnih ili povremenih partnerskih tvrtki iz našeg bližeg okruženja ili regije.

Proizvodi